רוגובין

נדל"ן מאז 1936

לחץ למעבר לפרויקטים

All rights reserved to Ephraim Rogovin Ltd.

רמת גן


מגדל רוגובין תדהר

נתניה


סינמה סיטי ברוגובין-פדרמן

תל אביב


שרונה

גבעתיים


בלוך 23

Logo_Rogovin_HB

אפרים רוגובין בע"מ, מהוותיקות ומהמובילות שבחברות הבנייה והפיתוח בישראל, מתמחה כיום במגוון רחב של תחומים בענף הנדל"ן.

פרויקטים נבחרים

פרויקטים נוספים

איתנות פיננסית

הפרופיל הפיננסי של רוגובין מאופיין בחוסן ובאיתנות פיננסים, הבאים לידי ביטוי בתוצאותיה הכספיים. יחסיה המצוינים של החברה עם מערכת הבנקאות בארץ וקשריה הענפים והמוצלחים עם שותפיה העסקיים וגורמים נוספים, מאפשרים לה ליהנות מיכולת גיוס הון בהיקפים ניכרים ובפרקי זמן קצרים. יכולות אלו עומדות לזכותה בקידום מיזמים או פרויקטים עתירי הון, לרבות גמישות ומהירות החלטה בדבר כניסה להשקעות חדשות.